เด็กอัฟกานิสถานหลายล้านคนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโปลิโอในการขับเคลื่อนทั่วรัฐครั้งแรกนับตั้งแต่เปลี่ยนผ่านปี 2564

อัฟกานิสถานฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุเก้าถึง 59 […]